OP Zaměstnanost 2014 - 2020, ESF v ČR
úvod obecné informace předpoklady pro přijetí zápis ceník

spolupracujeme:

RC Paleček

Počet návštěv:
62408

Zápis


PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K DOCHÁZCE NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Zápis proběhne v pondělí 21. 6. od 9:00 do 11:00 a od 14:30 do 17:00. U zápisu odevzdáte Žádost o přijetí, potvrzenou oběma rodiči.

Setkání se zájemci o zapsání dítěte proběhne v úterý 8. 6. mezi 17:00 a 19:00 a ve středu 16. 6. mezi 17:00 a 19:00 - NA KONKRÉTNÍ TERMÍN A ČAS SE PROSÍM ZAPISUJTE ZDE

V případě dalších otázek prosím kontaktujte prosím koordinátorku Danu Tůmovou, tel.: 607 812 510 nebo dana.tumova@ds-rcpalecek.cz

 

 

PŘEDPOKLADY PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE naleznete zde


Po odevzdání Žádosti o umístění dítěte do dětské skupiny bude do 15 pracovních dnů rozhodnuto o přijetí/nepřijetí dítěte a rodič bude o rozhodnutí informován prostřednictvím emailu. V případě přijetí dítěte do dětské skupiny vyplní každý rodič následující dokumenty, které obdrží s rozhodnutím o přijetí:

  • Evidenční list dítěte v Dětské skupině RKC Paleček
  • Lékařský posudek o zdravotním stavu dítěte
  • Potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce
  • Monitorovací list podpořené osoby


Po dodání všech materiálů bude uzavřena smlouva.

Copyright: Dětská skupina RKC Paleček, Jeseniova 1196, 130 00 Praha 3